اقتصاد راحت ترین درس برای ۱۰۰ زدن

در دوره 2X ما به شما آموزش خواهیم داد تا مسائل اقتصاد را تنها با سواد خواندن و نوشتن و چهار عمل اصلی یادبگیرید. همچنین مفاهیم اقتصاد را به ساده‌ترین شکل ممکن به شما آموزش خواهیم داد.

آخرین ویدیو های رایگان ما

لطفا ابتدا نوشته ای را اضافه نمایید.
لطفا ابتدا نوشته ای را اضافه نمایید.

دوره های اقتصاد 100

مینی دوره رایگان